• Rezidencia na Kolibe – monolitické konštrukcie – Konti s.r.o.
 • Výstavba športovej infraštruktúry Národný futbalový štadión – monolitické konštrukcie – Medbrastav s.r.o.
 • BD Mama Papa – ul. Na Vrátkach – monolitické konštrukcie – Konti s.r.o.
 • Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bystrička – výmena VO – obec Bystrička
 • BD Čapajevova – monolitické konštrukcie – Metrostav Slovakia a.s
 • Obytný súbor JARABINY – monolitické konštrukcie – VHS-PS s.r.o.
 • Ein Park – monolitické konštrukcie – Medbrastav s.r.o.
 • Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Plachtince – výmena VO – Obec Dolné Plachtince
 • Rekonštrukcia a nadstavba objektov Bezručova 3 a 5 – monolitické a murované konštrukcie – Váhostav SK a.s.
 • Autobusová stanica Nivy – Tower – monolitické konštrukcie – Medbrastav s.r.o.
 • Autobusová stanica Nivy – Mall – monolitické konštrukcie – HSV stav s.r.o.
 • Modernizácia verejného osvetlenia v obci Semerovo – výmena VO – obec Semerovo
 • VD Gabčíkovo – búracie práce – Stabil a.s.
 • NKP Bratislavský Hrad – Rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli BH – monolitické konštrukcie – VHS-PS s.r.o.
 • I/60, Žilina, Ľavobrežná Slovena, výmena nefunkčných mostných záverov (podchod pre chodcov I. etapa) –výmena MZ – Slovenská správa ciest
 • SKY Park – Obytný súbor Čulenova – veža B a C – pomocné práce- VHS PS s.r.o.
 • Modernizácia verejného osvetlenia v obci Horné Semerovce – výmena VO – Obec Horné Semerovce
 • Tower 115 – garáže a Tower 115 – priestory pre Showroom – pomocné práce – Stabil a.s.
 • D1 Prešov západ – Prešov juh – pomocné práce – Doprastav a.s.
 • Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bátorová – výmena VO – Obec Bátorová
 • BD Vlárska – murárske práce – Stabil a.s.